UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r.  o godzinie 17:00 w auli.

Uczniowie klas I
 PSM I st. i  MSM II st.
po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego
pozostają w auli
na spotkanie  z  dyrektorem szkoły

ok. godziny 17:30

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Lista kandydatów przyjętych do MSM II stopnia – 2016/2017

Lista kandydatów przyjętych do Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2016/2017

  Klasa I

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

WPISOWE I ZAŚWIADCZENIE

Do dnia 15 sierpnia 2016 r. wszyscy uczniowie klas pierwszych
Roku Szkolnego 2016/2017 proszeni są o wpłatę 30,00 zł na konto Rady Rodziców w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka
oraz dopisek wpisowe.
Wpłata jest dla nas potwierdzeniem że, dziecko będzie uczniem
naszej szkoły.

Przypominamy o dostarczeniu do dnia 29 lipca 2016 r.
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
w szkole artystycznej na wybranym instrumencie.

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

Lista kandydatów przyjętych do PSM I stopnia – 2016/2017

Lista kandydatów przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2016/2017

  Klasa I/C4

  Klasa I/C6

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj

ZDJĘCIA KLASOWE ABSOLWENTÓW 2015/2016 DO ODEBRANIA

Zdjęcia klasowe Absolwentów 2015/2016 do odebrania w sekretariacie szkoły.

Opublikowano Ogłoszenia | Skomentuj