Serdecznie witamy na naszej stronie

Wyniki egzaminów wstępnych do

Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia

Wyniki egzaminów wstępnych II stopnia

 

 

DOTYCZY KANDYDATÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH

Potwierdzeniem zapoznania się z wynikami testów wstępnych i rozpoczęciem
nauki w klasie pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Rudzie Śląskiej
z dniem 1 września 2014 jest wpłata do 31 lipca 2014 wpisowego w wysokości 30 zł na konto
Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej,

Nr: 15 1050 1214 1000 0023 5422 6892

z dopiskiem: Imię i nazwisko kandydata, WPISOWE 2014

 

Wpisowe nie jest deklarowaną wpłatą na Radę Rodziców za miesiąc wrzesień 2014.

WYNIKI TESTÓW WSTĘPNYCH:

ZAKWALIFIKOWANI – cykl sześcioletni

REZERWA – cykl sześcioletni

NIEZAKWALIFIKOWANI – cykl sześcoletni

ZAKWALIFIKOWANI – cykl czteroletni

REZERWA – cykl czteroletni

NIEZAKWALIFIKOWANI – cykl czteroletni

 

Dla kandydatów rezerwowych i niezakwalifikowanych istnieje możliwość rozpoczęcia nauki

od września 2014 r. w Społecznym Ognisku Muzycznym w Rudzie Śląskiej

mieszczącym się w budynku Zespołu Szkół Muzycznych

szczegółowych informacji udziela Pani Karina Banduch

nr tel. 32/ 248-76-28 w godz. 9.00 – 14.00

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do MSM II st.

Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego do MSM II st.

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do ZSM I i II st.WORD

Wniosek o przyjęcie dziecka do ZSM I i II st. PDF