UWAGA UCZNIOWIE, RODZICE I OPIEKUNOWIE
Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 images/pdf/InformacjaOsposobieItrybieRealizacjiZadanZSMwRudzieSlaskiej.pdf