Komunikat dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej

Informuję, że w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej, od dnia 19 października br. zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- stan na 16.10.2020r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględniona zmiana: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830).

Zajęcia odbywają się w całości w systemie stacjonarnym, a różnorodność problemów nie pozwala na podanie jednego schematu działania - prócz obowiązku zgłoszenia w trybie pilnym zagrożenia do sekretariatu Szkoły.

Każda sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana w oparciu o przedstawione opinie, wnioski i możliwości organizacyjne.

Wszelkie informacje będą Państwu na bieżąco przekazywane przez Kadrę Kierowniczą, Pedagogów, stronę fanpage oraz stronę internetową szkoły - proszę sprawdzać zapisy na bieżąco.

W tym szczególnym czasie proszę wszystkich o współpracę, życzliwość i otwartość na zmienność sytuacji.

 

Z wyrazami szacunku,

Mirosław Krause - Dyrektor ZSM