Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie,
zgodnie § 2b. ust.1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389  z późn. zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870) – stan prawny na dzień 24 października 2020r.,
W DNIACH 26 PAŹDZIERNIKA – 8 LISTOPADA 2020 r. WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE REALIZOWANE BĘDĄ
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów realizacji poszczególnych zajęć przekazywać będą bezpośrednio nauczyciele. Organizacją i nadzorem pracy w poszczególnych sekcjach zajmować się będą Kierownicy, którzy będą również zobowiązani do przekazywania sprawozdań Dyrektorowi Szkoły.

Z wyrazami szacunku i życzeniami spokoju i zdrowia w okresie zdalnej pracy,
Mirosław Krause