O G Ł O S Z E N I E

Rekrutacja ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

na rok szkolny 2021/2022

 

Kandydaci zakwalifikowani do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego cyklu 6- i 4-letniego.

Kandydaci zakwalifikowani do Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia.