Zasady wypożyczania instrumentów w Zespole Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej


1.W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna opłata za wypożyczenie instrumentu wynosi 30 zł.
2. Instrument wypożyczamy w obecności pracownika sekretariatu podpisując stosowny rewers.
3. Pierwsze wypożyczenie instrumentu odbywa się na podstawie wpłaty za min. trzymiesięczny okres wypożyczenia (wpłaty należy dokonać w ciągu tygodnia od pobrania instrumentu).
4. Kolejnych wpłat można dokonywać za dowolne okresy maksymalnie do końca roku szkolnego czyli do 31 sierpnia.
5. Za okres wakacyjny również pobierana jest opłata.
6. W przypadku opłaty za cały rok z góry (12 miesięcy) należy promocyjnie odjąć opłatę za jeden miesiąc.
Wpłat dokonujemy na konto nr: 15 1050 1214 1000 0023 5422 6892
w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, skrót IN )instrument) okres opłaty np.: XENIA IKSIŃSKA – IN 4 ( np: 4 miesiące)
7. Nieuregulowanie należności przez trzy miesiące stanowi podstawę do natychmiastowego zwrotu instrumentu.