images/pdf/IVcC6IIC4IIIC4IVC4KsZadanie1.pdf  kształcenie słuchu zadanie 1

images/pdf/NaprawionyLinkDoFormularza.pdf naprawiony link do formularza

images/pdf/IVcC6IIC4IIIC4IVc4audycjeOnlineZad1.pdf audycje muzyczne on-line zadanie 1

images/pdf/IIC4InstrumentyPerkusyjnePowtorzenieZad1.pdf audycje: powtórzenie zadanie 1

23-29.03.2020 images/pdf/IVc6IIc4ksztalcenieSluchuZad2.pdf kształcenie słuchu zadanie 2

30.03.20-05.04.20

images/pdf/IVcC6IIabC4KsztalcenieZad3.pdf kształcenie słuchu zadanie 3

images/pdf/IVcC6IIabC4audycjeZad2.pdf audycje muzyczne zadanie 2

6-8.04.2020

images/pdf/IVcC6IIC4ksZAd4.pdf kształcenie słuchu zadanie 4

images/pdf/IVcC6IIabC4IIIC4IVC4Audycje.pdf audycje muzyczne 3

15-17.04.2020 nadal obowiązuje materiał z zadań: kształcenie słuchu 4, audycje muzyczne 3

20-24.04.2020

images/pdf/IVcC6IIabC4ksTydz6.pdf kształcenie słuchu 5

images/pdf/IVcC6IIabC4IIIC4IVC4audycjeTydz6.pdf audycje muzyczne 4

27-30.04.2020

images/pdf/IVcC6IIabC4ksTydz7.pdf kształcenie słuchu 6 

images/pdf/IVcC6IIabC4IIIC4IVC4AuducjeTydz7.pdf audycje muzyczne 5

4-8.05.2020

images/pdf/IVcC6IIabC4ksTydz8.pdf kształcenie słuchu 7

images/pdf/IVcC6IIabC4IIIC4IVC4audycjeTydz8.pdf audycje muzyczne 6

11-15.05.2020

images/pdf/IVcC6IIabC4ksTydz9.pdf kształcenie słuchu 8

images/pdf/IVc6IIabC4IIIC4IVC4audycjeTydz9.pdf audycje muzyczne 7

18-22.05.2020

images/pdf/IIabC4_IVcC6_ks_Tydz10.pdf kształcenie słuchu 9

images/pdf/IIabC4IVcC6IIIC4IVC4_Audycje_T8_Tydz10.pdf audycje muzyczne 8

25-29.05.2020

images/pdf/IVcC6_IIabC4_Tydz11.pdf kształcenie słuchu 10

images/pdf/Audycje_C4_Tydz11.pdf audycje muzyczne 9

od 1.06.2020 będę się z Wami kontaktować drogą elektroniczną - z każdym indywidualnie, aby udzielać wskazówek dotyczących dalszej pracy z poszczególnych przedmiotów i przesyłać materiały. K. Dudzik