Grażyna Darłak - Wicedyrektor


 

Grazyna Darlak foto
Nauczyciel, dyrygent, teoretyk muzyki Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karol Szymanowskiego w Katowicach. Ukończyła studia w zakresie wychowania muzycznego (dyplom z wyróżnieniem w 1995 r.) oraz w zakresie dyrygentury chóralnej (dyplom w 1995 r.). W roku 2008 obroniła tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki. W roku 2019 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki muzycznej. Od 30 lat jest związana zawodowo z Rudą Śląską – najpierw jako nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjum, obecnie jako wicedyrektor i nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia. Od roku 1996 jest zatrudniona jako pedagog w katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Jest autorką dwóch monografii oraz szeregu artykułów. Znaczący obszar jej działań stanowią prace redakcyjne. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. W obszarze jej zainteresowań badawczych znalazły się przede wszystkim polska muzyka XX wieku oraz edukacja estetyczna dzieci i młodzieży. Wielokrotnie prowadziła warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podejmowała również pracę w charakterze jurora w licznych konkursach muzycznych Jest członkiem Stowarzyszenia im. Zoltána Kodálya w Polsce. Pełni funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej.