LINK

NAUCZYCIEL

INSTRUMENT/FUNKCJA

Filharmonia Śląska w Katowicach Grażyna Jursza flet
Łukasz Grabiński skrzypce
Mateusz Konopka puzon
Przemysław Wacłwik
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach Michał Żymełka perkusja
Kwintet Śląskich Kameralistów Jakub Łysik skrzypce
Orkiestra Kameralna Filharmonii Śląskiej Jakub Łysik skrzypce/inspektor orkiestry
Kwartet Subito Jakub Łysik skrzypce
Filharmonia Zabrzańska Aleksander Leżański skrzypce/koncertmistrz
Jan Nikoliszak skrzypce
Anna Matera wiolonczela
Aleksandra Front altówka
Damian Matejczyk klarnet
Trio Appassionata Klaudia Krause fortepian
Mirosław Krause akordeon
Łukasz Grabiński skrzypce
Marta Florek Marta Florek wokal
Teatr Rozrywki Agata Brachman-Szymczyk flet
Karol Ogrodnik puzon
Mariusz Mączka saksofon
Todo Art Trio Grażyna Jursza flet
Maes-Trio Dariusz Kasperek klarnet
eM Band Mariusz Mączka saksofon
Karol Ogrodnik puzon
Donegal Piotr Lipiński perkusja
Arnold Gniwek Arnold Gniwek fortepian
KuBaDUO Jan Kudełka gitara
Stauros Arkadiusz Kuś perkusja
Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej Dąbrowiacy Andrzej Zaczkowski akordeon/kierownik muzyczny zespołu
Zespół Pieśni i Tańca Tysiąclatki Rafał Dudek trąbka