Lata 80. upływały pod znakiem poważnych problemów lokalowych. Prawie stuletni budynek nie wytrzymywał skutków eksploatacji górniczej. Dyrekcja szkoły stale podejmowała działania związane z nieustającym remontem budynku. Jednocześnie jednak czyniła wiele starań o budowę nowej szkoły, co zaowocowało zaprojektowaniem nowoczesnej koncepcji szkoły, szkoły na miarę nowego tysiąclecia. Niestety sytuacja finansowa, w jakiej znalazł się kraj, jak również przejście pod bezpośrednie finansowanie Ministra Kultury i Sztuki, przyczyniły się do tego, że zamierzenie to zakończyło się jedynie w sferze planów. Stan techniczny budynku zajmowanego przez szkołę stał się jednak w pewnym momencie dużym zagrożeniem dla uczącej się tam młodzieży, co stało się przyczyną jednej z najważniejszych zmian dla dalszych losów szkoły.

1