O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2020/2021

- PSM I st. w Rudzie Śląskiej jest instytucją państwową i bezpłatną.
- Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.
- Zakres wiekowy przyjmowanych uczniów: 6 – 16 lat.
- Uczniowie uczą się gry na wybranym instrumencie oraz biorą udział w lekcjach zbiorowych rozwijających ogólny poziom muzyczny.
- Lekcje instrumentalne odbywają się w systemie indywidualnym (1 uczeń – 1 nauczyciel).
- Istnieje możliwość nauki gry na: FORTEPIANIE, AKORDEONIE, KLAWESYNIE, ORGANACH, SKRZYPCACH, ALTÓWCE, WIOLONCZELI, KONTRABASIE, FLECIE, KLARNECIE, OBOJU, SAKSOFONIE, TRĄBCE, WALTORNI, PUZONIE, GITARZE, PERKUSJI.
- Zajęcia zbiorowe prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 16 osób).
- Okres nauki trwa:
   dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 do 9 lat - 6 lat
   dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w wieku 10 do 16 lat – 4 lata.
- Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
  1. sprawdzenie uzdolnień muzycznych
  2. sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
- Kandydat badany jest w dziedzinie:
  1. słuchu wysokościowego
  2. poczucia rytmu
  3. pamięci muzycznej.
- Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej)
  2. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy tylko kandydatów w wieku 6 lat, którzy w danym roku kalendarzowym nie rozpoczynają nauki w szkole podstawowej).
- Badanie przydatności odbędzie się w dniach podanych do wiadomości po wznowieniu zajęć szkolnych.
- Prezentację instrumentów przygotowaną przez nauczycieli ZSM można zobaczyć na szkolnym kanale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjL58M6CBDyrmyQvUyU517Q/videos
- W ciągu 7 dni od zakończenia badania kandydatów zostaną ogłoszone zaszyfrowane wyniki kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
- Najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2019 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do PSM w roku szkolnym 2020/2021.

O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów do
Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2020/2021

MSM II st. w Rudzie Śląskiej jest instytucją państwową i bezpłatną.

Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.
Zakres wiekowy przyjmowanych uczniów: 10 – 23 lat.

Specjalności: FORTEPIAN, AKORDEON, KLAWESYN, ORGANY, SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, FLET, KLARNET, OBÓJ, SAKSOFON, TRĄBKA, WALTORNIA, PUZON, GITARA, PERKUSJA.
Okres nauki trwa 6 lat.
Egzamin wstępny obejmuje:
1. część praktyczną (instrument) – jej treść odpowiada programowi egzaminu końcowego klasy najwyższej szkoły muzycznej I stopnia
2. część teoretyczną (pisemną) – jej treść obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z kształcenia słuchu
zgodny z programem nauczania w szkołach muzycznych I stopnia

Wymagane dokumenty:
1. podanie - kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej) powinien zostać przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. ostatnie świadectwo szkoły muzycznej (nie dotyczy uczniów PSM I st. w Rudzie Śląskiej oraz kandydatów nie uczęszczających wcześniej do żadnej szkoły muzycznej).
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej (dostarczone po wznowieniu nauki w szkole).

Egzaminy z instrumentu odbędą się w terminie podanym drogą telefoniczną każdemu kandydatowi.
Egzamin pisemny z kształcenia słuchu odbędzie w terminie podanym drogą telefoniczną każdemu kandydatowi.

Podanie – kwestionariusz należy wysłać do dnia 20 czerwca 2019 r.

W ciągu 7 dni od zakończenia egzaminów zostaną ogłoszone zaszyfrowane wyniki kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Najpóźniej do dnia 5 sierpnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do MSM II stopnia w roku szkolnym 2020/2021.