Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy I cyklu sześcioletniego szkoły I stopnia jest wiek 6 – 9 lat.
 2. Kwalifikacja kandydatów do szkoły I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które przeprowadza się od 1 marce do 30 czerwca (dyrektor szkoły określa szczegółowy terminarz badań).
 3. Badanie przydatności kandydatów do kształcenia w cyklu sześcioletnim szkoły I stopnia obejmuje zbiorową lekcję rytmiki, indywidualne badanie predyspozycji słuchowych poczucia rytmu oraz predyspozycji manualnych.
 4. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy I cyklu czteroletniego szkoły I stopnia jest wiek 10 – 16 lat.
 5. Badanie przydatności kandydatów do kształcenia w cyklu czteroletnim szkoły I stopnia obejmuje indywidualne badanie predyspozycji słuchowych, poczucia rytmu oraz predyspozycji manualnych.
 6. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy I sześcioletniej szkoły muzycznej II stopnia jest ukończenie dziesiątego roku życia i nieprzekroczenie dwudziestego trzeciego roku życia.
 7. Kwalifikacja kandydatów do szkoły II stopnia odbywa się na podstawie egzaminów wstępnych, które przeprowadza się od 1 marca do 30 czerwca (dyrektor szkoły określa szczegółowy terminarz egzaminów).
 8. Egzamin wstępny do szkoły II stopnia obejmuje:
  • egzamin praktyczny z instrumentu,
  • egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu,
 9. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do szkoły I stopnia i egzaminu wstępnego do szkoły II stopnia dyrektor zespołu szkół powołuje spośród nauczycieli zespołu szkół komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 10. Z przebiegu badania przydatności kandydatów do szkoły I stopnia i egzaminu wstępnego do szkoły II stopnia komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.
 11. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zespołu szkół ogłasza dyrektor w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia badania przydatności i egzaminu wstępnego.
 12. Listę kandydatów przyjętych do zespołu szkół ogłasza dyrektor do dnia 31 lipca.
 13. Termin składania podań podaje dyrektor w ogłoszeniu o naborze.
 14. Informacje na temat terminów badań przydatności i egzaminów wstępnych ogłaszane są z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej oraz w formie ogłoszeń na terenie szkoły