1 września 2007 roku nowym dyrektorem szkoły został Mirosław Krause, który dynamicznie zarządza nią do chwili obecnej. Jego udziałem stały się wizje przedstawione w dalszej odsłonie.

Nowy budynek należał do szkoły tylko w połowie – pozostałą część zajmowały różne instytucje (na przykład PZU, czasopismo „Wiadomości Rudzkie”, liczne stowarzyszenia czy biura poselskie). Dyrekcja szkoły podejmowała jednak stałe starania o pozyskanie kolejnych pomieszczeń, w konsekwencji czego szkoła otrzymała najpierw do wyłącznej dyspozycji trzecie piętro, a następnie również i czwarte. Dążenia dyrektora szkoły wynikały z jednej strony z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży i ograniczenia obecności na terenie szkoły osób niezwiązanych z nią, z drugiej – z koniecznością zwiększenia liczby sal lekcyjnych, co wiązało się zarówno ze stałym rozwojem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, jak i z ideą powołania, utworzeniem i rozwojem Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia.

Jednym z priorytetów przyjętych przez dyrektora Mirosława Krausego w stworzonej przez niego koncepcji rozwoju szkoły było dalsze pogłębianie współpracy ze środowiskiem lokalnym i dynamiczne rozwijanie kontaktu z rudzkimi mediami: Telewizja „Sfera”, „Wiadomości Rudzkie”. Pielęgnowane kontakty z kierownictwem Wydziału Promocji i Wydziału Kultury Urzędu Miasta Ruda Śląska, współpraca z Miejskim Muzeum im. Maksymiliana Chroboka, Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej i rudzkimi domami kultury, z Miejskim Centrum Kultury na czele, zaowocowały z jednej strony stałą obecnością społeczności szkoły (uczniów i nauczycieli) w przestrzeni kulturalnej miasta, z drugiej – niespotykaną do tej pory liczbą kandydatów pragnących uczyć się w szkole muzycznej. Wielu jej absolwentów kontynuowało dalszą naukę w szkołach muzycznych II stopnia w miastach ościennych: Bytomiu, Chorzowie, Katowicach i Zabrzu. Stąd już w roku 2008 zrodził się pomysł utworzenia w Rudzie Śląskiej szkoły muzycznej II stopnia. Idea ta spotkała się z poparciem zarówno władz miejskich, jak i Centrum Edukacji Artystycznej, i została wcielona w życie już w roku 2010, kiedy to została utworzona Miejska Szkoła Muzyczna II stopnia. Naturalną koleją rzeczy stało się utworzenie w roku 2011 Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.

W roku 2015 został wykonany generalny remont budynku szkoły. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 3 mln złotych. W ramach prac remontowych wymieniono pokrycie dachowe budynku, okna i drzwi zewnętrzne oraz instalację centralnego ogrzewania, a stropodach i ściany zewnętrzne zostały ocieplone. Co istotne, podczas remontu zastosowano materiały elewacyjne i wykończeniowe gwarantujące zachowanie architektury obiektu zgodnie z pierwotnym projektem, ponieważ – jak podkreślał dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków – budynek ten jest jednym z najciekawszych powojennych obiektów zrealizowanych na terenie miasta. Jego prosta, kubiczna elewacja zyskała indywidualny walor dzięki zastosowaniu okładziny mozaikowej oraz wykonaniu horyzontalnych pasów okien na elewacji frontowej.

Jednym z najważniejszych elementów przedsięwzięcia była budowa windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzony został również remont placu na zapleczu budynku szkoły wraz z jego wygrodzeniem zgodnie z wymogami obowiązującymi dla terenów szkolnych. Wówczas też od ulicy Parkowej powstał parking. Finał remontu miał miejsce 4 listopada 2015 roku – w tym dniu budynek Szkoły rozświetlił się kolorowym neonem, a iluminacji świetlnej towarzyszył krótki program artystyczny pt. „Światło muzyką malowane”.

Ta nowa przestrzeń, nowe możliwości szybko przyczyniły się do dalszego rozwoju szkoły i powołania nowych specjalności. I tak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstały klasy: saksofonu, oboju, puzonu, waltorni, klawesynu, altówki, kontrabasu, organów, przy równoczesnym rozwoju istniejących już specjalności. To oczywiście pociągnęło za sobą rozwój kadry pedagogicznej i przyjęcie wielu młodych nauczycieli, którzy z jednej strony mieli znakomitą okazję dorastać w bardzo rodzinnym gronie doświadczonych już pedagogów, a z drugiej wnosić swoje pomysły i innowacje.

nowa szkola