Nową kartę w historii szkolnictwa muzycznego w Rudzie Śląskiej otwiera rok 1971. W roku 1970 rozpoczął się proces przekształcania istniejącego od dwóch dekad Ogniska w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Pierwszy etap polegał na przejęciu finansowania przez Ministerstwo wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji oraz na wprowadzeniu do realizacji pełnej siatki godzin szkół artystycznych. Powodzenie tego eksperymentu zaowocowało w dniu 26 lipca 1971 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki o powołaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Rudzie Śląskiej.

Szkoła została podzielona na dwa działy, wówczas określane jako dziecięcy i młodzieżowy, a jej celem stał się – obok utrzymania prężnie prosperującej dotąd klasy fortepianu – rozwój specjalności instrumentów dętych i smyczkowych oraz przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach II stopnia i przygotowywanie do zawodu muzyka. A wszystko to działo się w stuletnim budynku przy ulicy 1 Maja 350, stojącym dokładnie w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic: 1 Maja, Czarnoleśnej i ulicy Edmunda Kokota w Czarnym Lesie. Zapewne w świadomości starszych mieszkańców Rudy Śląskiej żywy pozostaje obraz szkoły – charakterystyczny, piętrowy budynek, wsparty rusztowaniem chroniącym od katastrofy budowlanej. Jeszcze w roku 1968 część pomieszczeń w tym budynku otrzymało Ognisko, które w procesie adaptacji do celów szkolnych przejęło go ostatecznie w całości.

powstanie budynek szkoly

 

Pierwszym dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej był Zbigniew Lipski, który zarządzał nią w latach 1971-1977. Jego następcą był Zbigniew Wojciechowski, który funkcję dyrektora pełnił do roku 1983. W lutym 1983 roku po raz kolejny nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – wówczas na to stanowisko powołana została Urszula Ryszka, która kierowała szkołą najdłużej, aż do roku 2007.