Rok 2021 rozpoczął się pod znakiem obchodów jubileuszowych. Był to czas szczególny, ponieważ w tym okresie wiele działań na całym świecie było zdeterminowanych pandemią Covid-19, która uniemożliwiała realizację inicjatyw artystycznych i na długi czas zahamowała funkcjonowanie instytucji oświatowych i kulturalnych. Pandemia wpłynęła również na obchody jubileuszowe, które pierwotnie były planowane na rok szkolny 2020/2021. Świętowanie zainaugurował Koncert Jubileuszowy, który odbył się 27 października 2021 roku w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. W ramach obchodów upamiętnione zostały trzy wydarzenia: 50. rocznica utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, 10. rocznica utworzenia Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz 10. rocznica utworzenia Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. Ten szczególny rok zakończył Koncert Finałowy z udziałem gości specjalnych – Marcina Dylli oraz Adama Wesołowskiego, który odbył się 12 maja 2022 roku, również na deskach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

Jubileusz to znakomita okazja, by podkreślić ogromne zaangażowanie w rozwój szkoły Dyrekcji i wszystkich jej Pracowników – zarówno obecnych, jak i tych, którzy związani byli ze szkołą przez wiele lat, już od czasów jej powstania. Warto podkreślić, że w gronie nauczycieli znajduje się duża grupa nauczycieli prowadzących czynną działalność artystyczną, współpracujących z śląskimi orkiestrami, zespołami kameralnymi i chórami. Wśród pedagogów szkoły są również wykładowcy śląskich uczelni – Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego.  

 Jubileusz to także bardzo dobra okazja, by podziękować wszystkim Rodzicom, którzy przez 5 dekad włączali się w działania szkoły, wspierając dążenia nauczycieli oraz troszcząc się o stworzenie jak najlepszych warunków do nauki i wszechstronnego rozwoju uczniów.

Jubileusz to wyjątkowa okazja, by pogratulować wszystkim Uczniom, którzy chętnie włączają się we wszystkie wydarzenia artystyczne w szkole i w środowisku lokalnym; którzy tak licznie uczestniczą w konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym; i którzy tak często osiągają wysokie laury w tych konkursach. Jubileusz to okazja, by pogratulować Absolwentom, którzy często kontynuują naukę w szkole muzycznej II stopnia, a następnie w polskich uczelniach muzycznych, sławiąc dobre imię rudzkiej szkoły. 

Jako jubileuszowe życzenia i swoiste podsumowanie niech posłużą słowa obecnego dyrektora szkoły, Mirosława Krausego, wygłoszone w czasie październikowego Koncertu: Pielęgnujmy to, co wspólnie zbudowaliśmy, a nowe pomysły będą rodziły się same.

 

IMG 20220419 WA0004