Rafał Dudek


 

Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie. Swoją edukacje muzyczną rozpoczął w PSM I st. w Rudzie Śląskiej, w której jest obecnie nauczycielem trąbki od 1995 roku. Jako pedagog pracował również przez 10 lat w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu, a obecnie pełni także funkcję wicedyrektora ds. przedmiotów muzycznych w POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jako muzyk instrumentalista współpracuje z Akademickim Zespołem Tańca Politechniki Śląskiej ,,Dąbrowiacy”.