Barbara Lorenc


 

B. LORENC
Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego oraz dra hab. Witolda Zabornego (dyplom z wyróżnieniem, 2016). W 2019 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Faust Petra Ebena i Don Kichot Guy Boveta jako przykład tłumaczenia intersemiotycznego w muzyce organowej XX i XXI wieku”, otrzymała tytuł doktora sztuki muzycznej. Edukację muzyczną rozpoczęła w 1998 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. M. Karłowicza w Katowicach, w klasie fortepianu Nikodema Goławskiego. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, w klasie organów Zygmunta Antonika. W latach 2009-2014 studiowała kulturoznawstwo ze specjalnością teatrologiczną na Uniwersytecie Śląskim, uzyskując dyplom magisterski z wyróżnieniem. Uczestniczyła w kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych m.in. przez G. Gnanna, L. Lohmanna, B. Haasa, H. Fagiusa, H. Boerema, P. van Dijka, B. Oberhammera, J.P. Knijffa, J. Serafina, M. Toporowskiego, R. Szlaużysa. Występuje jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą. Koncertowała w ramach licznych międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali organowych, m.in.: we Włoszech, w Holandii, na Litwie, w Czechach, w Bazylice na Jasnej Górze, w Sejnach, Warszawie, Wrocławiu, Nysie, Pasłęku, Nowej Rudzie, Pasymiu, Nowym Sączu, Brennej, Żywcu, Pogórzu, oraz na Górnym Śląsku. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim późnoromantyczna oraz współczesna muzyka organowa. Jest laureatką II Nagrody XXVII Międzynarodowego Konkursu Organowego w Rumii (2015) i półfinalistką VII Międzynarodowego Konkursu Organowego im. M.K. Ciurlionisa w Wilnie (2015). Otrzymała również wyróżnienie na III Międzynarodowym Konkursie Organowym Barok i Romantyzm w Katowicach (2016), a także tytuł finalisty i nagrody specjalne na I Międzynarodowym Konkursie Duetów Organowych Per Organo a Quattro Mani w Nowym Sączu. Kilkukrotnie otrzymała Nagrodę Promocji Młodych Twórców Kultury, przyznawaną przez Prezydenta Miasta Katowice. Wraz z Eweliną Bachul tworzy Molte Voci Organ Duo, wykonujący muzykę organową przeznaczoną na dwóch wykonawców, jak i transkrypcje muzyki symfonicznej operowej oraz kameralnej. Prowadzi działalność pedagogiczną, ucząc gry na organach w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.