Ewa Kalla


 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydziału Instrumentalnego. Nauczyciel gry na fortepianie, akompaniator.