Joanna Zub


 

Wiolonczelistka, pedagog, kameralistka, urodzona w Zabrzu, gdzie ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. St. Moniuszki w klasie mgr Janiny Nabe–Dużej i mgr Bogny Szwajger. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie wiolonczeli dr hab. Natalii Kurzac-Kotuli i wykł. Łukasza Franta. We wcześniejszych latach pracowała pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Pawła Głombika. Swoje umiejętności kształciła podczas kursów mistrzowskich, między innymi u Roberta Traininiego, Ivana Monighettiego, Kazimierza Michalika. Studiowała też Dziennikarstwo w kręgu kultury na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W roli kameralistki od 2012 roku współtworzy kwartet smyczkowy Crystal String Quartet, z którym czynnie koncertuje. Prowadzi również klasę wiolonczeli w POSM I stopnia im. St. Moniuszki w Katowicach przy ZPSM im. Wojciecha Kilara.