Łukasz Grabiński


 

Wicedyrektor
Absolwent AM w Katowicach. Od 2003 roku skrzypek Filharmonii Śląskiej w Katowicach i pedagog, najpierw PSM I stopnia im. G.G.Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej a od 2010 roku ZSM I i II st.