Małgorzata Smol


 

Nauczyciel klasy gitary z wieloletnim stażem i doświadczeniem pedagogicznym. Ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne im. K.Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest pasjonatem i propagatorem muzyki kameralnej. Od wielu lat prowadzi z powodzeniem zespoły gitarowe,które reprezentują szkołę w wielu miejscach kraju. Na dorobek pedagogiczny Małgorzaty Smol składają się liczne nagrody i wyróżnienia uczniów oraz nauczyciela na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach gitarowych oraz przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej. Do jej aktywności zawodowej zalicza się również udział w pracach Jury podczas kolejnych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego w Dąbrowie Górniczej oraz innych przeglądach muzycznych. Małgorzata Smol uczestniczyła wielokrotnie w Międzynarodowym Festiwalu Gitarowym "Śląska Jesień Gitarowa" w Tychach oraz innych formach doskonalenia zawodowego, widząc w tym potrzebę rozwoju i inspiracji do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczniowie Małgorzaty Smol chętnie kontynuują naukę w szkołach II stopnia, a część z nich rozwija nabyte umiejętności na uczelniach wyższych.