Maria Nawratek-Krzyk


 

 
Absolwentka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach. Specjalizacja – gitara klasyczna. Obecnie nauczyciel gry na gitarze w ZSM I i II st w Rudzie Śląskiej.