Sabina Wilczek


 

sabina wilczek
Nauczyciel wiolonczeli i zespołów kameralnych Absolwentka PSM I stopnia w Rudzie Śląskiej w klasie p. Danuty Dziubanek, następnie ukończyła OSM I i II stopnia w Bytomiu. W roku 1998 ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie wiolonczeli st.wykł. Tomasza Starka. Uczestniczyła w wielu kursach wiolonczelowych prowadzonych przez profesorów: K. Michalika, T. Strahla, A. Orkisza, S. Firleja, A. Bauera. Od roku 2001 jest nauczycielem w ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. Współpracowała z Filharmonią Łódźką, Teatrem Wielkim w Łodzi, Filharmonią Zabrzańską. W latach 2001-2009 była członkiem orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu, z którą koncertowała w Holandii, Belgii, Niemczech, Danii, Szwecji.