Alina Kalinowska


 

Alina Kalinowska foto
Kierownik sekcji teorii
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (specjalność: teoria muzyki). Od roku 2011 jest pedagogiem Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, a od 2013 pełni funkcję kierownika sekcji przedmiotów teoretycznych. Obecnie nauczyciel kształcenia słuchu, harmonii i literatury muzycznej.