Wyniki III Ogólnopolskiego Konkurs “Co młodym w duszy gra” 

 

Skrzypce, kategoria A

Wiolonczela, kategoria B

Fortepian, kategoria C