Drodzy Rodzice,

Nowo wybrana Rada Rodziców podjęła decyzję o zaktualizowaniu kwoty darowizny za instrument i składkę do następującej wysokości: 40zł instrument i 50zł składka, razem 90zł. Od czterech lat kwoty te nie uległy zmianie, za to realia ekonomiczne – bardzo.

 

Nowa kwota będzie obowiązywała od 1 listopada 2023 roku. Darowiznę można wpłacać miesięcznie albo jednorazowo za cały rok szkolny. Numer konta: 

15 1050 1214 1000 0023 5422 6892.

W tytule przelewu proszę wpisać:
Imię Nazwisko ucznia, klasa, darowizna na cele wychowawczo-oświatowe

 

Przypominamy, że fundusze te w całości wspierają działalność statutową szkoły przez zakup i konserwację instrumentów, na których nasze dzieci grają w szkole i domu, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt techniczny, dofinansowanie wycieczek i wyjazdów uczniów na konkursy oraz inne bieżące potrzeby. Nad funduszem pieczę sprawuje Rada Rodziców i zatwierdza wszystkie planowane wydatki. 

To dzięki naszym darowiznom szkoła może funkcjonować na obecnym, wysokim poziomie, zapewniając naszym dzieciom świetną edukację artystyczną.

 

Z pozdrowieniami,

Alicja Kuczera – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz pozostali jej Członkowie