Dodatkowy nabór do ZSM I i II stopnia

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej ogłasza dodatkowy nabór w formie egzaminu klasyfikacyjnego do klas pierwszych szkoły
I i II stopnia na następujące specjalności:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
WIOLONCZELA, WALTORNIA, PERKUSJA, TRĄBKA, FLET

Miejska Szkoła Muzyczna II st.:
WALTORNIA, PERKUSJA, TRĄBKA, FLET

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie poprzez sekretariat do dnia 9 września 2022 r. pod numerem telefonu:
32 248-76-28