W VIII Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowo- Kontrabasowym w Kowalewie Pomorskim próbowali swoich nasi wiolonczeliści.


Miłosz Perkowski i Ernest Mercik z klasy wiolonczeli pani Sabiny Wilczek oraz Agata Skubacz z klasy wiolonczeli pani Joanny Zub i Julia Stronk, uczennica pani Agaty Pokryszko-Łosik otrzymali WYRÓŻNIENIA w swoich grupach wiekowych. Hannie Napierale i Alicji Kaczmarczyk gratulujemy udziału w Konkursie.