!!! Uwaga skrzypkowie, altowioliści, wiolonczeliści i kontrabasiści !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach lutniczych, które poprowadzi znakomity lutnik Arkadiusz Gromek.
Podczas spotkania przedstawiona zostanie krótka historia lutnictwa, będzie można zobaczyć budowane przez pana Gromka instrumenty, a w części praktycznej nauczyć się, jak prawidłowo dbać o swój instrument.

Zapraszamy!

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

w związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września będzie miało następujący przebieg:

godz. 16.30 – w auli szkoły spotkanie z rodzicami i uczniami klas 1 cyklu sześcioletniego

o nazwiskach na literę A – L (1 opiekun na 1 dziecko).

godz. 17.30 – w auli szkoły spotkanie z rodzicami i uczniami klas 1 cyklu sześcioletniego

o nazwiskach na literę M – Z (1 opiekun na 1 dziecko).

godz. 18.30 – w auli szkoły spotkanie z rodzicami i uczniami klas 1 cyklu czteroletniego

(1 opiekun na 1 dziecko)

 

Podczas spotkania omówię szczegóły związane z rozpoczęciem nauki.

Z uczniami pozostałych klas szkoły I i II st. skontaktują się bezpośrednio nauczyciele instrumentu głównego w celu ustalenia planu lekcji indywidualnych. Plan lekcji zbiorowych z podziałem na grupy, zostanie udostępniony na platformie TEAMS wszystkim uczniom (za wyjątkiem uczniów klas 1 nie posiadających jeszcze kont) w dniu 30 sierpnia 2021 r. po zakończeniu konferencji (ok. godz. 16.00).

Uczniowie pojawią się na lekcjach zbiorowych zgodnie z przydzieloną grupą, począwszy od dnia

2 września 2021 r.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Krause – dyrektor ZSM

O G Ł O S Z E N I E

 wszyscy kandydaci przyjęci do PSM I st. oraz MSM II st., do dnia 20 sierpnia 2021 roku zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenie lekarskie o "braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej", wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Rekrutacja ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

na rok szkolny 2021/2022

 Kandydaci przyjęci do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

cyklu 6- i 4-letniego 

 oraz kandydaci przyjęci do Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia:

LISTA PRZYJĘTYCH

 

O G Ł O S Z E N I E

Rekrutacja ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

na rok szkolny 2021/2022

 

Kandydaci zakwalifikowani do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego cyklu 6- i 4-letniego.

Kandydaci zakwalifikowani do Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§ 5. 1.) z dniem 30 maja kończy się ograniczenie funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. W związku z powyższym, od dnia 31 maja 2021 roku wszystkie zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia wracają do systemu stacjonarnego. O szczegółach organizacyjnych w/w zajęć informować będą Państwa nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Przypominam wszystkim rodzicom i opiekunom przebywającym na terenie ZSM o obowiązku zakrywania ust i nosa: „...nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa...w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: ……..oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania..” Rekomenduję również noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować odpowiedniego dystansu, przypominając równocześnie, że: „...obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy uczniów i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie...” Mirosław Krause - dyrektor ZSM

O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów do
Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2021/2022

 

MSM II st. w Rudzie Śląskiej jest instytucją państwową i bezpłatną.

Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.


Zakres wiekowy przyjmowanych uczniów: 10 – 23 lat.

Specjalności:

FORTEPIAN,
AKORDEON,
KLAWESYN,
ORGANY,
SKRZYPCE,
ALTÓWKA,
WIOLONCZELA,
KONTRABAS,
FLET,
KLARNET,
OBÓJ,
SAKSOFON,
TRĄBKA,
WALTORNIA,
PUZON,
GITARA,
PERKUSJA.

Okres nauki trwa 6 lat.


Egzamin wstępny obejmuje:

  1. część praktyczną (instrument) – jej treść odpowiada programowi egzaminu końcowego klasy najwyższej szkoły muzycznej I stopnia

Wymagane dokumenty:

  1. podanie - kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej - wnioski o przyjęcie) powinien zostać przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. ostatnie świadectwo szkoły muzycznej (nie dotyczy uczniów PSM I st. w Rudzie Śląskiej oraz kandydatów nie uczęszczających wcześniej do żadnej szkoły muzycznej).
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.

Egzaminy z instrumentu odbędą się w terminie podanym drogą telefoniczną każdemu kandydatowi w okresie od 7 do 22 czerwca 2021r.

Podanie – kwestionariusz należy wysłać do dnia 21 czerwca 2021 r.

W ciągu 7 dni od zakończenia egzaminów zostaną ogłoszone wyniki kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Najpóźniej do dnia 5 sierpnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do MSM II stopnia w roku szkolnym 2021/2022

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 248 76 28.

 

IMG 20210313 WA0000

 

 

 

Patronat nad I Ogólnopolskim Konkursem ,, CO młodym w duszy gra?" 2021 objęli

- Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach JM prof. dr hab. Władysław Szymański

- Prezydent Miasta Ruda Śląska pani Grażyna Dziedzic

- Fundacja Skrzypce im. Tadeusza Wrońskiego.


Partnerami Konkursu oraz z przyjemnością zostały następujące instytucje:

- RUBATO - wirtualny akompaniator
- Księgarnia muzyczna - ALENUTY.PL
- Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej.

Dziękujemy!

 

O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2021/2022

 

Począwszy od dnia 8 kwietnia w 4 kolejne czwartki o godz. 17.00 odbędą się spotkania informacyjne on-line, podczas których zostaną przekazane najważniejsze informacje na temat nauki w szkole. Podczas spotkań będzie możliwość zadawania pytań.  Aktywność linków rozpocznie się w danym dniu o 16.50, a czas spotkania przewidziany jest na ok. 45 min.

Poniżej linki do poszczególnych spotkań:

8 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
15 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
22 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
29 kwietnia 2021 r. godz. 17.00

 

 

PSM I st. w Rudzie Śląskiej jest instytucją państwową i bezpłatną.
Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.

Zakres wiekowy przyjmowanych uczniów: 6 – 16 lat.
Uczniowie uczą się gry na wybranym instrumencie oraz biorą udział w lekcjach zbiorowych rozwijających ogólny poziom muzyczny.
Lekcje instrumentalne odbywają się w systemie indywidualnym (1 uczeń – 1 nauczyciel).

Istnieje możliwość nauki gry na:

FORTEPIANIE,
AKORDEONIE,
KLAWESYNIE,
ORGANACH,
SKRZYPCACH,
ALTÓWCE,
WIOLONCZELI,
KONTRABASIE,
FLECIE,
KLARNECIE,
OBOJU,
SAKSOFONIE,
TRĄBCE,
WALTORNI,
PUZONIE,
GITARZE,
PERKUSJI.


Zajęcia zbiorowe prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 16 osób).


Okres nauki trwa:
   dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 do 9 lat - 6 lat
   dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w wieku 10 do 16 lat – 4 lata.


Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
  1. sprawdzenie uzdolnień muzycznych
  2. sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.


Kandydat badany jest w dziedzinie:
  1. słuchu wysokościowego
  2. poczucia rytmu
  3. pamięci muzycznej.


Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły - Wnioski o przyjęcie.
  2. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy tylko kandydatów w wieku 6 lat, którzy w danym roku kalendarzowym nie rozpoczynają nauki w szkole podstawowej). Zapisy na badanie predyspozycji drogą telefoniczną: +48.32.2487628.

Badanie przydatności odbywać się będzie w okresie od 12 kwietnia do 21 czerwca 2021 roku. Każdy zgłoszony kandydat zostanie poinformowany drogą telefoniczną o terminie oraz szczegółach przesłuchania.

 

Na szkolnym kanale youtube można obejrzeć:


prezentację szkoły: https://youtu.be/m7MtK8_0WE4
film z przykładowymi zadaniami testowymi: https://youtu.be/zr_UNdvZhUU
oraz prezentacje poszczególnych instrumentów:
skrzypce: https://youtu.be/kr2qoxDrXTM
altówka: https://youtu.be/1L9aS9FuWaU
wiolonczela: https://youtu.be/frWw8HSW_tU
gitara: https://youtu.be/Y3HJFTwU4oY
kontrabas: https://youtu.be/kG9KxLp_8N8
fortepian: https://youtu.be/06-NsI4986g
akordeon: https://youtu.be/ONA1GCAJryo
organy: https://youtu.be/vRmXLU7Orog
klawesyn: https://youtu.be/HyUzD7TYo9A
flet: https://youtu.be/0aLbfhWDC0k
obój: https://youtu.be/lr0arGW6Ezc
klarnet: https://youtu.be/wChTeKfMplE
saksofon: https://youtu.be/O3eUwVVrzhs
trąbka: https://youtu.be/W3OSG4Lbnb8
waltornia: https://youtu.be/qGat0sOFBfQ
puzon: https://youtu.be/lSNsi7idu1s
perkusja: https://youtu.be/jiRqMbZDWI4W ciągu 7 dni od zakończenia badania kandydatów zostaną ogłoszone zaszyfrowane wyniki kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2021 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do PSM w roku szkolnym 2021/2022.