Konkurs został objęty opieką merytoryczną Centrum Edukacji Artystycznej oraz honorowym patronatem Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. dr. hab. Władysława Szymańskiego.

Regulamin Co młodym w duszy gra : pdf

Harmonogram: pdf 

 

 

co mlodym w duszy gra plajat