Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, Patronat nad Konkursem objął Prezydent Miasta Ruda Śląska pan Michał Pierończyk oraz JM Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach prof. dr hab. Władysław Szymański, natomiast opiekę merytoryczną sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej.


Celem przedsięwzięcia jest promowanie młodych talentów, propagowanie kultury muzycznej, a także integracja i wymiana doświadczeń społeczności artystycznej. Wszelkie informacje znajdą Państwo w Regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszej wiadomości. Termin składania zgłoszeń mija 24 marca 2023r.


Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji pedagogom sekcji instrumentów klawiszowych i strunowych.

 

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy

 

Regulamin konkursu Co młodym w duszy gra pdf

Karta zgłoszenia pdf

Oświadczenie pdf

 

Harmonogram III Ogólnopolskiego Konkurs “Co młodym w duszy gra”

 

Fortepian

Skrzypce

Fortepian